Kıbrıs Manileri

Kıbrıs Manileri

Kıbrıs Manileri

Kıbrıs’a özgü yazılmış manileri sizlerle paylaşıyoruz. Bizler çok beğendik ve paylaştık sizler de umarız beğenirsiniz.

Ahırda sarı saman
Ne inadvıdır aman
Halk dilinden usandım
Nikahımız ne zaman

Endim dereye beklerim
Vay benim emeklerim
Yalnız yata yata
Gurrudu kemiklerim

Endim derede dururum
Bir çift güvercin vurdum
Bizim köyün içinde
Ben bir gıza vuruldum

Kara kara gazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar

Girne galesi garşı
Gomşunun keldir başı
Heb köyün horozları
Öter sabaha garşı

Mağusa galesinde
Gar yağdı gölgesinde
Yar beni melhem yapsın
Göğsünün yaresinde

Lefkoşa’nın adamı
Söyleyemem adını
Seveceysen ondan sev
Ağnayasın dadını

Bahçelerde baldıran
Baldıranı galdıran
Cenned yüzü görmesin
Seni benden ayıran

Kesdane goydum ocağa
Atıldı giddi bucağa
Senin anan kör olsun
Vermez gızını gucağa

Mağusa suru yümseg
Surun eteği tümseg
Yemin et ayrılmayalım
Sürüm sürüm sürünsek

Ateş yaktım küllendi
Cezvem küle belendi
Bugün ben yari gördüm
Ateşim tazelendi

Mor keser mor ibrişim
Allah a galdı işim
Sarılıp Yatmayınca
Sönmez benim ateşim

Envayi çeşit igsan var
Mesaryada ağa var
Baf’da da igsan var
Ama cebinde akrap var

Çarşı çarşı gezerim
Bezirgani beklerim
Bir arşın gumaş için
Sevdiğimi beklerim

Şişe şişeye benzer
Meşe meşeye benzer
Şu Lefke’nin insanları
Şeker şerbete benzer

Ayserginin ovası
Su doludur govası
Pençereden görülür
Yarimin gargolası

Karanfilim kırmızı
Pembe kasabın kızı
Senin için sevdiğim
Yakarım ben Kıbrıs’ı

Su gelir merdin merdin
Su değil benim derdim
Deniz müreggeb olsa
Yazılmaz benim derdim

Garanfil demedinan
Söyleyin nöbedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan

Elinde düdüg gaval
Önünde sürü daval
Çoban davar susadı
Bizim kuyuda su var

Bu gelen kimin oğlu
Fesi karanfil dolu
Gururundan geçilmez
Kesesi saman dolu

Baflıyım ben Baflıyım
Biriynan sevdalıyım
Eğer benim olmazsa
Onu ben vurmalıyım

Denizde gara balık
Oggalıgdır oggalıg
Ana beni evlendir
Yeter artık bekarlık

Sündürmede gezersin
Beyaz babış geyersin
Senin yüzün ikidir
Kimi görsen dönersin

Kıbırs Kıbrıs içinde
Kıbrıs alev içinde
Yanma Kıbrısım yanma
Ben varım içinde

Denizin ucu var mı?
Ucu bucağı var mı?
Etişdim gönül verdim
Bunun ilacı var mı?

Deniz gibi muşamma
Hacılar gider şama
Ne giydirsem yakışır
Altın dişli Paşama

Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın
Ben hakime danıştım
Sen benim olacaksın

Bahçalarda pıratsa
Yaprağında kar yağsa
Kızlar gocasız galsa
Gelse bana yalvarsa

Gemi gelir hicazdan
Yelkenleri kirazdan
Sana bir çift sözüm var
Şimdi değil birazdan

Küp içinde bulgurum
Eğri fese vurgunum
Herkes ne derse desin
Ben seninle uygunum

Ay doğar ayan beyan
Yoluna düştüm yayan
Yarim onda ben bunda
Dayan yüreğim dayan

Pencerede tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
Seni gördüğüm yerde

Pencerede perdesi
Gülünan menekşesi
Ben sevdim sevinmedim
Sevinmesin kimsesi

Bir sen söyle bir da ben
şekerisan bal da ben
Has bahcanın gülünden
Bir sen tütün bir da ben.

Bana deller yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var.

Ay dovar eleg gibi
Savrılır keleg gibi
Madem mani bilmezsin
Ne ören köpeg gibi.

Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.

Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdikca güşlenir.

Testisi omuzunda
Gözüm kövlü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın on dokuzunda.

Elmayı atan bilir
Şefdali satan bilir
Bekarlığın halinden
Yalınız yatan bilir.

Deniz dalgasız olmaz
Kapu halkasız olmaz
Ben müfdüye danışdım
Gızlar gocasız olmaz.

Lefge’nin hurmasına
Gül doldurdum tasına
Ben o gızı alacam
Söz verdim bubasına.

Gögde uçan arıdır
Ganadları sarıdır
Beni yardan ayıran
Bir orosbu garıdır

Deynizin derinine
Oturdum serinine
Beglerim agşam olsun
Gideyim sevgilime

Portokalın irisi
Evde yogdur birisi
Gel guzzum sarılalım
Çağırsınnar polisi

Macun yabdım furmadan
Neçin yedin sormadan
Gel guzzum sarılalım
Anan buban duymadan

Garamfilim morunan
Egmeg yedim norunan
Anan seni vermessa
Alacayım zorunan

Ovalarda labsana
Kız yüzüme baksana
Ağzımda diş kalmadı
Mezlekiden yapsana

Tayyareler gırmızı
Gezeller hep Gıbrız’ı
Gıbrız’ın gızları da
Sankim sabah yıldızı

Gaymaklı’nın ovası
Su doludur govası
Pençereden görünür
Yarimin gargolası

Gadife yorganım var
Benim bir efgarım var
Lefgoşa’nın içinde
Bir ufacık yarim var

Ay gidiyor badmaya
Selam söyle Fadma’ya
Gargolayı onarsın
Geliyorum yadmaya

Tabağa goydum noru
Lefke’de çalar boru
Gadınnar rahad yaşar
Erkegler çeker zoru

Su gelir agmayınan
Ne olur bagmayınan
Hiç eşşeg adam olur
Gravat dagmayınan

Kemanemin teningden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsang
Gurtulamang elimden

Potinner gaverengi
Yar bulamadı dengi
Benim bir yarim vardır
Adı Osman Efendi

Padem godum yemeye
Sabah cıkdım gezmeye
Efgarım gezmeg deyil
Sevdigimi görmeye

Hanay yapdım daş isder
İcine yoldaş isder
Sening gibi güzele
Benim gibi eş isder

Mapısane uşagı
Yandan baglar guşağı
Şaka maka galdırmaz
Çeker sokar bıçağı

Velesbide binersing
Beyaz çorab geyersin
Dovru soyle sevdigim
Hangimizi seversing

Gave işdim telveli
Akıldan etting beni
Öyle bir yar sevdim ki
Hem oynag hem işveli

26 Aralık 2016 - 18:48

admin

815

0 YorumYazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar


lafazan.net Türkiye ve Kıbrısın En kaliteli sohbet sitelerinden birisi, Hemen online sohbete katılabilır
onlarca kişiyle tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Facebook'da Biz!